Nadace OKD
Slabozrací, vypnutí grafiky

Kurzy

Chcete rozumět ptačím hlasům? Vnímat přírodu i ve městě?

Škola ptačího zpěvu, aneb co nám lítá nad hlavami

Na kurzu se dozvíte zajímavosti, ze života jednotlivých druhů. Postupně se naučíme rozeznávat druhy dle jejich hlasových projevů. Vytvoříme si mnemotechnické pomůcky, vysvětlíme si, na jaké druhy hlasových projevů se zaměřit. Kde hledat odlišnosti, nebo typické zvukové projevy pro daný druh např. opakování trylků, zvýšení či snížení hlasitosti na konci zpěvu. Součástí kurzu jsou i terénní exkurze: park pod Špilberkem, Lužánky, Kraví hora a blízké okolí města Brna, kde si hlasy procvičíme naživo.

Škola ptačího zpěvu, aneb nemusíš mě vidět, stačí dobře slyšet

Jedná se o projekt, který má odstranit bariery mezi zrakově postiženými a ostatními spoluobčany ve městě Brně. Vychází ze společného koníčku ornitologie, kdy pomocí přednášek a vycházek do parků i blízkého okolí Brna dojde k nácviku rozlišování hlasů základních ptačích druhů, žijících ve městě Brně. Věříme, že získané vědomosti a motivace, pomůže k aktivnímu využívání volného času. Projekt rozvíjí dovednosti, znalosti a zvyšuje všeobecný rozhled člověka.

Plánovaná realizace projektu je od měsíce května do konce září. V té době by mělo proběhnout 10 tematických přednášek, na které budou navazovat jednotlivé terénní vycházky.