Nadace OKD
Zapnutí grafiky

Reference

Základní škola Horní Němčí, Boršice u Blatnice

"Přírodovědné aktivity a akce, které pořádá občanské sdružení Ornix pro žáky našich škol, významným způsobem ovlivnily vztah dětí k živé přírodě. S nadšením vítají každé pozvání na besedy s prezentací, denní i večerní vycházky do terénu s pozorováním ptáků, odchytem, poslechem jejich zpěvu a kroužkováním. V hojném počtu se jich zúčastňují a my s potěšením sledujeme jejich vzrůstající znalosti a úspěch v přírodovědných soutěžích. Tato spolupráce je pro nás významným pomocníkem k dosažení vzdělávacích a výchovných cílů v oblasti environmentální výchovy. Jsme pyšní na to, že si děti vytváří pevné a trvalé pouto k přírodě, i proto, že se naše školy nachází v CHKO Bílé Karpaty."