Nadace OKD
Slabozrací, vypnutí grafiky

Akustický monitoring ptačích druhů

Využíváme jednu z nejnovějších technologií určenou pro monitoring ptactva využívající hlasové projevy jako dokladu jejich přítomnosti.

Akustický monitoring, spočívá v rozmístění zařízení umožňující zaznamenat hlasové projevy ve svém okolí. Získaná nahrávka se následně zpracuje na počítači v teple domova. Ornitolog tak může být během krátkého období toku na více místech současně.

 

Bezobslužný záznam zvuku v terénu umožňuje doložit přítomnost ptačího druhu na lokalitě, stanovit pozice volajícího ptáka a sbírat data pro kvantitativní odhady.  Metoda je vůči ptákům mimořádně šetrná (bezkontaktní), je časově efektivní v terénu i při vyhodnocení sebraných zvukových dat a skýtá tak příležitost prohloubení našich poznatků o sledovaných druzích ptáků.

 

Pořízená audio nahrávka poslouží jako doklad výskytu. Lze ji kopírovat, zveřejnit, archivovat, opakovaně posuzovat. Z nahrávky snadno určíme čas a řadu okolností: typ hlasového projevu, párové hlasy. Velkou výhodou je, že zařízení pracuje za mrazu i deště, vytrvá, až se vyčasí a ptáci se znovu ozvou.

Realizované projekty akustického 

monitoringu


V roce 2010 jsme realizovali projekt: Akustický monitoring sýčka 

obecného (Athene noctua) v kvadrátech (6972, 7069, 7070, 7071, 7072).

V roce 2011 jsme realizovali projekt: Akustický monitoring sov v Bílých Karpatech.

Dále jsme se podíleli na projektu Mapování výskytu sov v EVL Chřiby v roce 2010
a mapování sov na Vizovické vrchovině 2011

.