Nadace OKD
Zapnutí grafiky

Monitoring poštolek

Poštolka obecná Falco tinnunculus, je typický druh otevřené zemědělské krajiny protkané lesními remízy, kde nachází dostatek drobných hlodavců, své hlavní kořisti.

Poštolky obecné trpí ve volné krajině nedostatkem hnízdních příležitostí. Cíleným vyvěšováním budek chceme dosáhnout stabilní populace, která bude mít vliv na oddálení gradace hraboše polního.