Nadace OKD
Zapnutí grafiky

Soutěže pro děti

Pořádáme výtvarné a vědomostní soutěže, pro žáky mateřských a základních škol. Jejich cílem je rozvíjet dětskou fantazií, podněcovat zájem o své okolí a vytváření vztahu k přírodě.

Vědomostní soutěže nám slouží jako zpětná vazba naší činnosti, je to zrcadlo, které ukazuje, zda má naše práce význam.